Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
Obec Breziny, okres Zvolen, Banskobystrický samosprávny kraj

Formuláre

ČAS ZVÝŚENÉHO NEBEZPEĆENSTVA VZNIKU POŹIARU

Súbor na stiahnutie Okresné riaditeľstvo HaZ Zboru.pdf Okresné riaditeľstvo HaZ Zboru.pdf (240.5 kB)

Správa auditora

Súbor na stiahnutie správa auditora Breziny.pdf správa auditora Breziny.pdf (3.4 MB)

Výročná správa

Súbor na stiahnutie vyrocna_sprava_Breziny_2016.pdf vyrocna_sprava_Breziny_2016.pdf (756.4 kB)

Záverečný účet obce za rok 2016

Pokuta za nepodanie daňového priznania

Pokuta za nepodanie daňového priznania v zákonnej lehote alebo za podanie daňového priznania v lehote určenej správcom dane vo výzve je ustanovená v § 155 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 563/2009 Z. z.“)

Podľa ustanovenia § 155 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. správca dane uloží pokutu od 30 eur do 16 000 eur za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. a) prvého a druhého bodu; ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur.

Správneho deliktu podľa § 154 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona č. 563/2009 Z. z. sa dopustí ten, kto nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote. Jednotlivé hmotnoprávne predpisy stanovujú lehoty na podanie daňového priznania. Ak daňový subjekt túto lehotu nedodrží a nepodá daňové priznanie včas, t. j. podá ho

– bez výzvy správcu dane oneskorene, alebo

– v lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z., alebo

– v lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z.,

správca dane mu uloží pokutu.


webygroup

dnes je: 28.6.2017

meniny má: Beáta

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

531462

Úvodná stránka