Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
Obec Breziny, okres Zvolen, Banskobystrický samosprávny kraj

Hospodárenie obce

Rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018

 
Oznámenie o zverejňovaní

 

Rok 2017

Rozpočet rok 2017

 
Záverečný účet

 

Rok 2016

Rozpočet na rok 2016

 
Došlé faktúry

 
Odberateľské faktúry

 
Návrh rozpočtového opatrenia č. 01/2016

 

Rok 2015

Rozpočet rok 2015
Schválený rozpočet na rok 2015

 
Návrh rozpočtového opatrenia č. 012015

 
Návrh rozpočtového opatrenia č. 022015

 
Audítorská správa rok 2015

 

rok 2014

Finančný rozpočet na rok 2014
Schválený Finančný rozpočet na rok 2014

 
Čerpanie rozpočtu rok 2014
Rozpočet a jeho čerpanie

 
Záverečný účet r. 2014

 
Uznesenie k Záverečnému účtu rok 2014

 
Uznesenie OZ k schváleniu Záverečného účtu rok 2014

 
Vyhlásenie účtovnej jednotky k Záverečnému účtu rok 2014

 
Auditorská správa

 
Výročná správa za rok 2014

 

Rok 2015

Rozpočet rok 2015
Schválený rozpočet na rok 2015
 rozpocet_na_rok_2015.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Návrh rozpočtového opatrenia č. 012015
 Návrh rozpočtového opatrenia č. 012015.pdf (1 MB) (1 MB)

 
Návrh rozpočtového opatrenia č. 022015
 Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 2015.jpg (826.2 kB) (826.2 kB)

 
 Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 2015 II.str..jpg (734.9 kB) (734.9 kB)

 
 výročná_správa_Breziny_2015.pdf (578.4 kB) (578.4 kB)

 
 Záverečný_účet_obce_Breziny_2015.pdf (689 kB) (689 kB)

 
Audítorská správa rok 2015
 Audítorská správa z overovania účtovnej závierky.jpg (479.1 kB) (479.1 kB)

 
 Audítorská správa 2. strana.jpg (922.3 kB) (922.3 kB)

 
 Audítorská správa 3. strana.jpg (692 kB) (692 kB)

 

správa majetku

Zámer odpredaja obecného majetku
 SSE zverejnenie zámeru predaja obecného majetku.jpg (564.9 kB) (564.9 kB)

 
Zámeru odpredaja obecného majetku
 Rigová zámer predaja obecného majetku.jpg (665.8 kB) (665.8 kB)

 

rok 2014

Finančný rozpočet na rok 2014
Schválený Finančný rozpočet na rok 2014
 Finančný rozpočet 2014.pdf (420.4 kB) (420.4 kB)

 
Čerpanie rozpočtu rok 2014
Rozpočet a jeho čerpanie
 Čerpanie_FR_k_31.12.2014.pdf (250.2 kB) (250.2 kB)

 
Záverečný účet r. 2014
 záverečný účet obce Breziny za rok 2014 Titulná strana.jpg (619.5 kB) (619.5 kB)

 
Záverečný účet r. 2014
 Záverečný účet obce Breziny 2014 schválený 30.6.2015 textová časť, tabuľky.pdf (743.1 kB) (743.1 kB)

 
Záverečný účet r. 2014
 Záverečný účet obce Breziny za rok 2014 záverečná strana.jpg (517.6 kB) (517.6 kB)

 
Uznesenie k Záverečnému účtu rok 2014
 uznesenie Záverečný účet.pdf (289.3 kB) (289.3 kB)

 
Uznesenie OZ k schváleniu Záverečného účtu rok 2014
 OZ - uznesenie z 30.6.2015 posl.strana s podpisom.jpg (518 kB) (518 kB)

 
Vyhlásenie účtovnej jednotky k Záverečnému účtu rok 2014
 Vyhlásenie účtovnej jednotky.pdf (123.5 kB) (123.5 kB)

 
Auditorská správa
 Auditorská správa rok 2014.pdf (120.6 kB) (120.6 kB)

 
Výročná správa za rok 2014
 vyrocna_sprava_Breziny_2014.pdf (443.7 kB) (443.7 kB)

 
 výročná správa posledná strana podpis pečiatka.jpg (719.8 kB) (719.8 kB)

 

Referendum 2015

Vyhlásenie referenda
 Tlačivo_Oznámenie_T2.doc (48 kB) (48 kB)

 

stavebné

Výrub stromov
 Žiadosť_o_vydanie_súhlasu_na_výrub_dreviny.pdf (888.6 kB) (888.6 kB)

 

dane a poplatky

Daň za psa
 Oznámenie_k_dani_za_psa.pdf (85.3 kB) (85.3 kB)

 

zmluvy

Nájomná zmluva VSK Minerál
 Nájomná zmluva VSK Minerál.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Zmluva o predaji VSK MINERAL s.r.o.
 KZ_Obec_Breziny_podpis.pdf (1 MB) (1 MB)

 
Allianz - Slovenská poisťovňa
 Poistka.pdf (149.4 kB) (149.4 kB)

 
Zmluva o poskytovaní prístupu k sieti internet
 Zmluva o poskytovaní prístupu k sieti internet.pdf (206.9 kB) (206.9 kB)

 
Dohoda o prevádzkovaní pohrebiska a odborný dohľad nad správou cintorína
 Dohoda o prevadzkovani pohrebiska a odborny dohlad nad spravou cintorina.pdf (624.5 kB) (624.5 kB)

 
Ecopora - audit účtovnej závierky
 Ecopora.pdf (355.1 kB) (355.1 kB)

 
Komunálna poisťovňa
 Poistka.pdf (431.4 kB) (431.4 kB)

 
LE CHEQUE DEJEUNER
 Komisionárska zmluva.pdf (706.1 kB) (706.1 kB)

 
MADE - Urbis
 Zmluvy MADE.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
Marius Pedersen, Spoločnosť Pohronie
 Zmluva o vývoze odpadu.pdf (595.8 kB) (595.8 kB)

 
Stredoslovenská energetika
 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny.pdf (5.7 MB) (5.7 MB)

 
Zmluva o poskytovaní právnych služieb ukončená 31.12.2017
 Zmluva o poskytovani pravnych sluzieb.pdf (717 kB) (717 kB)

 
Zmluva o vybudovaní a prevádzkovaní telekomunikačnej infraštruktúry v obci
 Zmluva o vybudovani a prevadzkovani telekomunikacnej infrastruktury v obci.pdf (386.6 kB) (386.6 kB)

 
Zmluva o dielo ORKAN TRANS
 Zmluva o dielo ORKAN TRANS.pdf (673.9 kB) (673.9 kB)

 
Zmluva o vkladovom účte
 zmluva o vkladovom ucte.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Zmluva o podnájme p. Zubaj
 Zmluva o podnájme pozemkov p. Zubaj I.str..jpg (870.2 kB) (870.2 kB)

 
 Zmluva o podnájme pozemkov p. Zubaj II. str..jpg (1011.7 kB) (1011.7 kB)

 
 Dodatok č. 1 k zmluveo podnájme pozemkov Ing. Zubaj.jpg (573.9 kB) (573.9 kB)

 
Dodatok č. 6 k zmluve o vývoze triedeného odpadu
 Dodatok č. 6 k Zmluve o vývoze triedeného  odpadu str. 1.jpg (516.5 kB) (516.5 kB)

 
Dodatok č. 6 k zmluve o vývoze triedeného odpadu str.2
 Dodatok č. 6 str. 2.jpg (530.8 kB) (530.8 kB)

 
VSK Minerál Darovacia zmluva
 VSK Minerál, Košice - darovacia zmluva.jpg (633.2 kB) (633.2 kB)

 
 VSK Minerál, Košice - darovacia zmluva str. 2.jpg (537.9 kB) (537.9 kB)

 
Cesty Nitra
 Cesty Nitra Zmluva o reklamnej činnosti.jpg (589.3 kB) (589.3 kB)

 
 Cesty Nitra - zmluva o reklame str. 2.jpg (722.5 kB) (722.5 kB)

 
Ing. Zubaj na Obec Breziny
 Kúpna zmluva Ing. Zubaj na Obec Breziny.jpg (829.4 kB) (829.4 kB)

 
 kúpna zmluva str. 2.jpg (998.9 kB) (998.9 kB)

 
 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve.jpg (703.9 kB) (703.9 kB)

 
Zámenná zmluva
 Zámenná zmluva 1 str..jpg (943.7 kB) (943.7 kB)

 
 Zámenná zmluva 2. str..jpg (978.4 kB) (978.4 kB)

 
 Zámenná zmluva 3. str..jpg (920 kB) (920 kB)

 
EuroPro Slovensko, n.o. Žilina
 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania str.1.jpg (778.8 kB) (778.8 kB)

 
 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávaniastr. 2.jpg (958.3 kB) (958.3 kB)

 
 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávanie str. 3.jpg (953.1 kB) (953.1 kB)

 
 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania str.4.jpg (802.5 kB) (802.5 kB)

 
 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania str.5.jpg (606.6 kB) (606.6 kB)

 
Zmluva o dielo Stredoslovenská energetika
 Zmluva o dielo Stredoslovenská enenrgetika.jpg (887.1 kB) (887.1 kB)

 
 str. 2.jpg (949.9 kB) (949.9 kB)

 
 str. 3.jpg (1.1 MB) (1.1 MB)

 
 str. 4.jpg (1 MB) (1 MB)

 
 str. 5.jpg (1.1 MB) (1.1 MB)

 
 str. 6.jpg (967 kB) (967 kB)

 
 str. 7.jpg (821.7 kB) (821.7 kB)

 
 Dodatok SSE.pdf (355.6 kB) (355.6 kB)

 
Zmluva o dielo 1/2016 KERAS-MONT
 Zmluva o dielo 1 2016 KERAS-MONT.jpg (748.8 kB) (748.8 kB)

 
 str. 2.jpg (1 MB) (1 MB)

 
 str. 3.jpg (1.2 MB) (1.2 MB)

 
 str. 4.jpg (1.1 MB) (1.1 MB)

 
 str. 5.jpg (1.1 MB) (1.1 MB)

 
 str. 6.jpg (1.1 MB) (1.1 MB)

 
 str. 7.jpg (1 MB) (1 MB)

 
 Dodatok k zmluva T-COM.pdf (528.2 kB) (528.2 kB)

 
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve SE
 Zmluva o budúcej zmluve SSE.pdf (353.5 kB) (353.5 kB)

 
 Datové centrum miest a obci zmluva.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
Kúpna zmluva
 Kúpna zmluva Rigová  122016.pdf (156.1 kB) (156.1 kB)

 
 MAPA Slovakia Digital, s.r.o..pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
 zmluvy Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť.pdf (2.7 MB) (2.7 MB)

 
Mandátna zmluva
 mandátna zmluva.pdf (202.1 kB) (202.1 kB)

 
Dohoda Bučina ddd
 Bučina ddd.pdf (407.5 kB) (407.5 kB)

 
Zmluva o dielo Dom smútku
 Zmluva o dielo Dom Smútku.pdf (584.9 kB) (584.9 kB)

 
Zmluva o dielo
 Zmluva o dielo Oláh Zdenko.pdf (183.2 kB) (183.2 kB)

 
Zmluvy
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Budča

 Zmluva Rímskokatolícka cirkev, farnosť Budča.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Zmluva ECAV na Slovensku, Dobrá Niva
 Zmluva ECAV D. Niva.pdf (999.2 kB) (999.2 kB)

 
 Zmluva o poskytovaní právnych služieb.pdf (156.2 kB) (156.2 kB)

 
 Kúpna zmluva Ing. Peter Šudík.pdf (576.5 kB) (576.5 kB)

 
Marius Pedersen
 Marius Pedersen dodatky k zmluve KO a TO.pdf (816.6 kB) (816.6 kB)

 
 Vecné bremeno -  zmluva.pdf (311.9 kB) (311.9 kB)

 
 NATUR - PACK.pdf (475.8 kB) (475.8 kB)

 
 Kúpna zmluva Radko Kucharka.pdf (451.6 kB) (451.6 kB)

 

Komunálne voľby

Určenie volebného obvodu
 určenie volebného okrsku.pdf (103.6 kB) (103.6 kB)

 
Vyhlásenie kandidatúry
 Vyhlásenie kandidatúry poslanci Breziny 001.jpg (616.2 kB) (616.2 kB)

 
Vyhlásenie kandidatúry
 Vyhlásenie kandidatúry starosta Breziny 001.jpg (513.6 kB) (513.6 kB)

 

Volebné výsledky Komunálnych volieb

Volebné výsledky Komunálnych volieb 2014
 Volebne vysledky 2014.pdf (71.1 kB) (71.1 kB)

 

BBSK 2015

žiadosť o dotáciu na rok 2015
 iadost-na-r-2015.pdf (510.3 kB) (510.3 kB)

 
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2015
 Zmluva s BBSK I. str..jpg (876.2 kB) (876.2 kB)

 
 Zmluva s BBSK II. str..jpg (1.1 MB) (1.1 MB)

 
 Zmluva s BBSK III. str..jpg (1 MB) (1 MB)

 
 Zmluva s BBSK IV. str..jpg (1.1 MB) (1.1 MB)

 
 Zmluva s BBSK V. str..jpg (1.1 MB) (1.1 MB)

 
 Zmluva s BBSK VI. str..jpg (805.3 kB) (805.3 kB)

 
Propagácia Projektu
 Brigáda, článok v časopise Originál Breziny.pdf (1 MB) (1 MB)

 
Podpora BBSK projekt r. 2015
 hodnotiaca správa projektu.pdf (150.3 kB) (150.3 kB)

 
 BBSK 2015.pdf (67.6 kB) (67.6 kB)

 

BBSK2014

Žiadosť o poskytnutie dotácie
 2014-prilohy-vzn-bbsk-19-2012.pdf (338 kB) (338 kB)

 
Hodnotiaca správa
 Hodnotiaca správa.pdf (286.9 kB) (286.9 kB)

 
Objednávka pružinové hojdačky
 objednávka pružinové hojdačky.doc (216.5 kB) (216.5 kB)

 
I. etapa Detské ihrisko Breziny
 logo.pdf (325.7 kB) (325.7 kB)

 
 BBSK 2014.pdf (13.9 kB) (13.9 kB)

 

webygroup

dnes je: 25.5.2018

meniny má: Urban

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

628617

Úvodná stránka