Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
Obec Breziny, okres Zvolen, Banskobystrický samosprávny kraj

Informácie o samospráve

 

Obec Breziny je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou.

 

Spôsob zriadenia obce:


Obec Breziny Ves sa zriadila zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí.
 

 

Právomoci a kompetencie obce:
Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané:

 

Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71)
zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
platnou právnou úpravou SR
všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností ( čl.71 ods. 2 Ústavy SR)

 

Organizačná štruktúra obce:


Orgánmi obce Breziny sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

 

Obecné zastupiteľstvo obce Breziny je zastupiteľský zbor obce zložený z 5 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.


Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány:
Komisie obecného zastupiteľstva a to:

Komisia ochrany verejného poriadku,
Komisia kultúry a športu,
Finančná komisia 

 

Starosta obce Breziny je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.
 


 

webygroup

dnes je: 13.10.2019

meniny má: Koloman

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

762581

Úvodná stránka