Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
Obec Breziny, okres Zvolen, Banskobystrický samosprávny kraj

Poslanci

Obecné zastupiteľstvo

Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Breziny má 5 poslancov.

 

Poslanec je oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie. 


 

Poslanci

Milan Grajciar

Zástupca starostu


 

Dana Hybská

Predseda komisie sociálno-zdravotnej

ukončenie poslaneckého mandátu 31.12.2016


 

Ing. Tatiana Ponická

Predsedkyňa kultúrno-školskej a športovej komisie


 

Igor Klein

Predseda komisie na ochranu verejného poriadku


 

Ing. Ľubica Geansová

Predseda finančnej komisie

ukončenie poslaneckého mandátu 9.11.2017


 

Radko Kucharka

poslanec OZ od 14.1.2017


 

Peter Kuchár

poslanec OZ od 27.12.2017


 

 

 

webygroup

dnes je: 16.12.2018

meniny má: Albína

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

668870

Úvodná stránka