Menu
Obec Breziny
ObecBreziny

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

 

V referende voliči rozhodnú o otázke:

   „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

  - v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

 - v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

 „b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

  Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

  - v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

 - v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

 - v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

 „n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

 - v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

 - Čl. 98 odsek 2 znie:

 „Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?"

Na tomto linku nájdete všetky dôležité informácie ohľadom špeciálnych volebných komisií: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=44

REFERENDUM 2023

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie v referende dňa 21.januára 2023

Telefonický kontakt na zapisovateľku Špeciálnej volebnej komisie vo Zvolene pre prijímanie žiadostí o špeciálny spôsob hlasovania v referende  dňa 21. januára 2023 z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19:

Ing. Michaela Tkáčová

kontakt: 0961 63 2996; 0911 224 034

Termín podávania žiadostí:  

Iba telefonicky v termíne od 16. januára 2023 do  20. januára 2023 najneskôr do 12.00 hodiny.

 

Dôležité termíny:

podávanie žiadosti o voľbu poštou : do 02.12.2022 do 12:00 na Obecný úrad Breziny, Horné Breziny 141, 962 61 Breziny, alebo na breziny@breziny.sk  (info na t.č. 0917 849 808 )

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo,
c) adresu trvalého pobytu v SR (ulica, číslo domu - orientačné číslo, obec, PSČ),
d) adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo domu - orientačné číslo, obec, PSČ, štát), na ktorej si volič zásielku prevezme. Adresu je potrebné uvádzať v tvare, ako sa bežne používa pri písaní obálok v krajine doručenia.
Žiadosť píšte, prosím, čitateľne veľkými písmenami. Lehota na doručenie žiadostí o voľbu poštou z cudziny je do 2. decembra 2022. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

podávanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: do 20.01.2023 na breziny@breziny.sk alebo osobne na Obecnom úrade Breziny.

informácia o vyhlásení referenda.pdf (207.06 kB)

informácia o podmienkach hlasovať.pdf (272.51 kB)

určenie volebného okrsku a miestnosti.pdf (174.17 kB)

menovanie zapisovateľky.pdf (140.99 kB)

delegovanie do komisie pre referendum pokyny.pdf (139.17 kB)

delegovanie do komisie pre referendum.docx (17.79 kB)

vzor žiadosti o hlasovanie poštou má trvalý pobyt.docx (20.69 kB)

Vzor žiadosti o hlasovanie poštou nemá trvalý pobyt (21.02 kB)

poučenie o spôsobe hlasovania poštou.pdf (129.55 kB)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, sobota 20. 4. 2024
dážď so snehom 9 °C 3 °C
nedeľa 21. 4. zamračené 10/1 °C
pondelok 22. 4. slabý dážď 10/1 °C
utorok 23. 4. dážď so snehom 9/4 °C