Obec Breziny
ObecBreziny

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
6. 5. 2022

Zmlluva o dielo

Zmluva o dielo č. 012022

v prílohe

A.U.R.A. projektová kancelária Banská Bystrica

Obec Breziny

4. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022

Zmluva č. 196/2022/ODDDO

v prílohe

Obec Breziny

BBSK

23. 3. 2022

Dohoda - Rekapitulácie preddavkocých platieb

Dohoda - Rekapitulácie preddavkocých platieb

Neuvedené

Obec Breziny

Stredoslovenská distribučná a.s., 010 01 Žilina

4. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

Zmluva o prepojení zmlúv

v prílohe

Galileo Corporation s.r.o., 925 06 Čierna Voda

Obec Breziny

21. 2. 2022

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

v prílohe

STYX INDUSTRY, s.r.o., 974 01 Banská Bystrica

Obec Breziny

31. 1. 2022

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

v prílohe

Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Breziny

31. 1. 2022

Dodatok k zmluve - VOK

Dodatok k zmluve VOK

v prílohe

Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Breziny

31. 1. 2022

Dodatok č.11

Dodatok č. 11/2022

v prílohe

Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Breziny

28. 1. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov

Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priest

v prílohe

Mgr. Dana Vargová

Obec Breziny

28. 1. 2022

dodatok č. 9 k nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti-pozemku

dodatok č. 9 k nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnos

v prílohe

Obec Breziny

VSK Minerál

12. 1. 2022

Dohoda o spádovej materskej škole

Dohoda o spádovej materskej škole

v prílohe

Mesto Zvolen

Obec Breziny

31. 12. 2021

Dohoda č.21/33/012/84

Dohoda č. 21/33/012/84

v prílohe

Obec Breziny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

17. 12. 2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve-Cool-Klima s.r.o.

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - Cool-Klima s.r.o.

v prílohe

COOL-KLIMA s.r.o.

Obec Breziny

17. 12. 2021

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve

v prílohe

Ing. Peter Ontko

Obec Breziny

16. 12. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

v prílohe

Silvia Lehocká

Obec Breziny

8. 12. 2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

v prílohe

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Breziny

8. 12. 2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

v prílohe

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Breziny

10. 11. 2021

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 ku kupnej zmluve

v prílohe

Igor Klein ml.

Obec Breziny

15. 10. 2021

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

v prílohe

Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Breziny

23. 9. 2021

Zmluva o čiastočnom prevádzkovaní pohrebiska

Zmluva o čiastočnom prevádzkovaní pohrebiska

v prílohe

Danica Klesniaková - SMUTA

Obec Breziny

21. 9. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

v prílohe

Bc. Lenka Bucholcer Hanáčeková

Obec Breziny

21. 9. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

v prílohe

František Hanáček

Obec Breziny

17. 9. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

v prílohe

Obec Breziny

Stredoslovenská distribučná a.s., 010 01 Žilina

11. 8. 2021

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve č. U1042/2013

v prílohe

Obec Breziny

MADE, 974 01 Banská Bystrica

31. 7. 2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

v prílohe

COOL-KLIMA s.r.o.

Obec Breziny

24. 6. 2021

Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č. 3

v prílohe

Obec Breziny

NATUR-PACK, a.s.

23. 6. 2021

Kupna zmluva

Kupna zmluva Pozemok

v prílohe

Igor Klein ml.

Obec Breziny

23. 6. 2021

Kúpna zmluva

Kupna zmluva Pozemok

v prílohe

Štefan Severíny

Obec Breziny

22. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí fin.dotácie na rok 2021

Zmluva č. 1077/2021/ODDDO

v prílohe

Obec Breziny

BBSK

22. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí fin.dotácie na rok 2021

Zmluva č. 905/2021/ODDDO

v prílohe

Obec Breziny

BBSK

18. 6. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - pozemok

v prílohe

Anna Medúzová

Obec Breziny

17. 6. 2021

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do

v prílohe

Stredoslovenská distribučná a.s., 010 01 Žilina

Obec Breziny

17. 6. 2021

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do

v prílohe

Stredoslovenská distribučná a.s., 010 01 Žilina

Obec Breziny

17. 6. 2021

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do

v prílohe

Stredoslovenská distribučná a.s., 010 01 Žilina

Obec Breziny

17. 6. 2021

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do

v prílohe

Stredoslovenská distribučná a.s., 010 01 Žilina

Obec Breziny

17. 6. 2021

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do

v prílohe

Stredoslovenská distribučná a.s., 010 01 Žilina

Obec Breziny

10. 6. 2021

Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve o nájme pozemku

Dodatok č. 8

v prílohe

VSK Minerál

Obec Breziny

7. 6. 2021

Zmluva o elektronickej komunikácii

Zmluva o elektronickej komunikácii

v prílohe

Obec Breziny

Dôvera z.p., a.s.

3. 5. 2021

Zmluva o vykonávaní služieb BOZP

Zmluva č. 01/2021

v prílohe

Ing. Michal Sirota

Obec Breziny

26. 4. 2021

Dohoda o spolupráci

Dohoda o spolupráci č. Z-D-2021-000511-00

v prílohe

Obec Breziny

Stredoslovenská distribučná a.s., 010 01 Žilina

26. 4. 2021

Zmluva o výpožičke podperných bodov

Zmluva o výpožičke podperných bodov č.Z-D-2021-000

v prílohe

Obec Breziny

Stredoslovenská distribučná a.s., 010 01 Žilina

22. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb + žiadosť o prenesenie čísla

Zmluva o poskytovaní verejných služieb + žiadosť

v prílohe

Obec Breziny

O2 Slovakia, s.r.o., 810 00 Bratislava

19. 4. 2021

Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých psov

Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých psov

v texte

Obec Breziny

OZ Tuláčik

8. 4. 2021

Kupna zmluva

Kupna zmluva V3S

v texte

Martin Šnajder

Obec Breziny

22. 3. 2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

v prílohe

Mgr. Dana Vargová

Obec Breziny

16. 3. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke

v prílohe

SR- Štatistický úrad SR

Obec Breziny

10. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb s MOM MSÚ Sliač

Zmluva o poskytovaní služieb s MOM MSÚ Sliač

v prílohe

Mesto Sliač

Obec Breziny

27. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných

v prílohe

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Breziny

27. 1. 2021

Dodatok č. 7

Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnos

v prílohe

VSK Minerál

Obec Breziny

26. 1. 2021

Dodatok

Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o

v prílohe

Galileo Corporation s.r.o., 925 06 Čierna Voda

Obec Breziny

22. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb s MOM MSÚ Sliač

Zmluva o poskytovaní služieb s MOM MSÚ Sliač

v prílohe

Mesto Sliač

Obec Breziny

12. 1. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna Zmluva - pozemok

v prílohe

Obec Breziny

Rímskokatolícka cirvek, farnosť Budča

31. 12. 2020

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

v prílohe

Ing. Peter Ontko

Obec Breziny

31. 12. 2020

Dohoda o zániku nájmu nebytových priestorov

Dohoda o zániku nájmu nebytových priestorov

Neuvedené

Obec Breziny

Silvester Buda

22. 12. 2020

Zmluva o dielo č. 2020121701

Zmluva o dielo č. 2020121701

v prílohe

Detronics s.r.o.

Obec Breziny

22. 12. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

v prílohe

Obec Breziny

Detronics s.r.o.

22. 12. 2020

Zmluva o podnájme pozemkov

Zmluva o podnájme pozemkov

v prílohe

Obec Breziny

Ing. Viktor Zubaj

22. 12. 2020

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve -Adam Ponický

v prílohe

Adam Ponický, Breziny, 962 61 Breziny

Obec Breziny

22. 12. 2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva - Ing. Ontko

v prílohe

Obec Breziny

Ing. Peter Ontko

21. 12. 2020

Dohoda č. 20/33/012/110

Dohoda č. 20/33/012/110

v texte

Obec Breziny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

16. 12. 2020

Dohoda o používaní motorového vozidla na služobné účely

Dohoda o používaní motorového vozidla na služobné

v prílohe

Obec Breziny

Ján Šatara

2. 12. 2020

Zmluva o výpočižke

Zmluva o výpožičke

v prílohe

SR- Štatistický úrad SR

Obec Breziny

19. 11. 2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

20/33/010/76

v prílohe

Obec Breziny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

15. 10. 2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

v texte

Obec Breziny

INTEXCOM, s.r.o.

6. 10. 2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

v texte

Milan Grajciar

Obec Breziny

2. 10. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

v texte

Obec Breziny

Ministerstvo financií SR

28. 9. 2020

Nájomná zmluva

13/2020

v texte

Adriána Trebulová

Obec Breziny

11. 9. 2020

Zmluva o dielo č. 2020090801

12/2020

v texte

GlassPoint s.r.o.

Obec Breziny

10. 9. 2020

Mandátna zmluva č. 2020091001

14/2020

v texte

PROFILAXIS FOUND OZ, 974 01 Banská Bystrica

Obec Breziny

25. 8. 2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

10/2020

v texte

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Obec Breziny

25. 8. 2020

Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Breziny

09/2020

v texte

Charlie J&P s.r.o.

Obec Breziny

14. 8. 2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenac

11/2020

v texte

Odristav, s.r.o.

Obec Breziny

29. 7. 2020

Zmluva o účte Municipálneho úveru

08/2020

v texte

Obec Breziny

Prima banka Slovensko a.s.

29. 7. 2020

Zmluva o úvere

49/004/20

v texte

Obec Breziny

Prima banka Slovensko a.s.

27. 7. 2020

Zmluva o poskytnutí fin.dotácie

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie č. 223/2020/ODDRF

v texte

BBSK

Obec Breziny

30. 6. 2020

Kúpna zmluva

30.06.2020

v zmluve

Ján Šatara

Obec Breziny

26. 6. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

v texte

Enercom s.r.o.

Obec Breziny

8. 6. 2020

Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu

Zmluva č. 07/2020 O dodávke pitnej vody z verejnéh

v zmluve

VSK Minerál

Obec Breziny

30. 5. 2020

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do

v prílohe

Obec Breziny

Stredoslovenská distribučná a.s., 010 01 Žilina

30. 3. 2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

05/2020

v prílohe

Galileo Corporation s.r.o., 925 06 Čierna Voda

Obec Breziny

30. 3. 2020

Zmluva o spolupráci

4/2020

v prílohe

Pohrebníctvo Hanuska s.r.o.

Obec Breziny

24. 3. 2020

Dodatok č. 2

03/2020

v texte

Obec Breziny

NATUR-PACK, a.s.

10. 3. 2020

Zmluva o vývoze triedeného odpadu

dodatok č. 10

v texte

Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Breziny

31. 1. 2020

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

v prílohe

Ing. Peter Ontko

Obec Breziny

31. 1. 2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

v texte

Ing. Peter Ontko

Obec Breziny

30. 1. 2020

Nájomná zmluva

02/2020

v texte

Obec Breziny

Adam Ponický, Breziny, 962 61 Breziny

30. 1. 2020

Zmluva o čiastočnom prevádzkovaní pohrebiska

1/2020

v prílohe

NANTE s.r.o., 960 01 Zvolen

Obec Breziny

30. 1. 2020

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

2/2020

v texte

Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Breziny

30. 1. 2020

Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti - pozemku č. 1/2011/Breziny

6/2020

v texte

VSK Minerál

Obec Breziny

1. 1. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

v prílohe

VSK Minerál

Obec Breziny

1. 1. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

v prílohe

Obec Breziny

VSK Minerál

20. 12. 2019

Zmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti

MUDr. Rut Šuleková

cena podľa zmluvy

MUDr. Rút Šuleková

Obec Breziny

25. 11. 2019

Kúpna zmluva

11/2019

96,60 EUR cena podľa zmluvy

Zuzana Lietavová, Mária Šimunová

Obec Breziny

18. 11. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

ÚV SR: 525/2019

8 000,00 EUR

Obec Breziny

Úrad vlády SR

18. 10. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

v prílohe

STYX INDUSTRY, s.r.o., 974 01 Banská Bystrica

Obec Breziny

30. 6. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

v prílohe

VSK Minerál

Obec Breziny

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 27. 6. 2022
jasná obloha 31 °C 18 °C
utorok 28. 6. zamračené 31/19 °C
streda 29. 6. slabý dážď 34/18 °C
štvrtok 30. 6. slabý dážď 33/18 °C