Obec Breziny
ObecBreziny

Samospráva

Obec Breziny je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou.

Spôsob zriadenia obce:

Obec Breziny Ves sa zriadila zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí.

Právomoci a kompetencie obce:
Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané:

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71)
 • zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • platnou právnou úpravou SR
 • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností ( čl.71 ods. 2 Ústavy SR)

Organizačná štruktúra obce:

Orgánmi obce Breziny sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Breziny je zastupiteľský zbor obce zložený z 5 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány:

 • Komisie obecného zastupiteľstva a to:
  • Komisia ochrany verejného poriadku,
  • Komisia kultúry a športu,
  • Finančná komisia 

Starosta obce Breziny je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
1
11
1
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuálne počasie

dnes, streda 28. 9. 2022
mierny dážď 15 °C 6 °C
štvrtok 29. 9. silný dážď 15/11 °C
piatok 30. 9. mierny dážď 14/12 °C
sobota 1. 10. slabý dážď 15/10 °C